handteken je werk

Deze handtekening betekent eigenlijk 2 dingen: door wie het werk gemaakt werd en dat het werk door de kunstenaar als voltooid beschouwd mag worden. Soms wordt er ook een jaartal en/of een nummer aan toegevoegd. Het jaartal is het jaar waarin het werk voltooid werd. Een nummer of een breuk geeft aan welk exemplaar in een reeks dit werk vertegenwoordigt, bv. 6/8 is het zesde werk in een reeks van acht.